Opdrachtgevers

Regiegroep Recreatie & Natuur (2008- 2016)secretariaat,projectbegeleiding, siteontwikkeling en beheer, kennisverstrekking en juridisch adviesSportvisserij Nederlandondersteuning hengelsportfederaties beheerplanproces Rijntakken
Bestuur Agrarische DagenBio-energie werkconferentie
WaddenacademieModerator 2 daags congres kennisagendaCMO PartoerZorgtoerismeSportvisserij Nederlandjuridisch second opinion Natura 2000, NBwetvergunning waddenzee
KvK Fryslân-LTOVrouwennetwerk bijeenkomsten
Projectbureau WestergozoneOrganisatie en presentatie lezingencyclus over ICT in politiek beleid,zorg en platteland Ned. Platform v Waterrecreatiepolitiek,bestuurlijke kwartaalagenda 2008-hedenCSK Food EnrichmentStrategische Verkenning
Gemeente SneekExpertmeeting werkgelegenheid en toerisme
Sportvisserij NederlandNbwet vergunningverlening zeeaaswinning Oosterschelde
LTO Noordadvies Natura compensatie
Regiegroep R&T: Ned.Platform v Waterrecreatie, RECRON, ANWB, Kon. Horeca Ned,HISWA ver,Kon.Sportvisserij Ned.Lobby & Advies, organisatie van regioconferenties en wetenschappelijke werkconferentie, kennisverstrekking aan vrijwilligers en kader.
Nederlands Platform v WaterrecreatieLobby & Advies.
BrightsparkLobbyadvies drinkwatersector
Fryslân MarketingOpiniepeiling, communicatieadviezen
EquaExpertmeeting, begeleiding onderzoek'allochtone vrouw op de arbeidsmarkt'
EcodisLobbyadviezen drinkwatersector
Projectbureau WestergozonePresentatie, organisatie lezingencyclus 'Frou in Fryslân'
N.V. NOMProjectcoördinatie kennisproject knoopsgatchirurgie
St. WaterrecreatieDiverse lobbytrajecten
Provincie FryslânJurylid debatten, statenfractiespelen
ZorgbelangCommunicatieopdracht, doorwerking Europese wetgeving
Thorbecke AcademieColleges openbaar bestuur
EIPA MaastrichtCongresorganisatie Natura 2000
Sitemap | Algemene Voorwaarden | Copyright 2006-2013 Commit Consulting