Opdrachtgevers

Federatie Particulier GrondbezitStrategisch advies Omgevingswetgeving
Federatie Particulier GrondbezitLobbyadvies Eerste Kamer
LandschappenNLOndersteuning Netwerk Natuurbeleving
NatuurmonumentenOndersteuning 'Netwerk natuurbeleving'
Zorgbelang FRLDagvoorzitter symposium Casemanagement dementie
Toeristisch Netwerk Friese Woudenadvies organisatiestructuur en gespreksleiding netwerkbijeenkomst
StaatsbosbeheerOndersteuning 'Netwerk Natuurbeleving'
WatersportverbondOndersteuning 'Netwerk Natuurbeleving'
Sportvisserij NederlandAnalyse AMvB's Omgevingswet
ANWBOndersteuning'Netwerk Natuurbeleving'
Sportvisserij NederlandOrganisatie Netwerk
HISWA verenigingScreening Omgevingswet
St. Waterrecreatie NederlandAdvisering routenetwerken & omgevingswet
Provincie Zuid-HollandSecretaris Overleg Groene Partners Z-H (2015-2016)
Sportvisserij Zuidwest NederlandNatura beheerplannen
Sportvisserij NederlandNatura 2000
HISWA verenigingcommunicatieadvies Waterkwaliteit
LIMIS, healthcare innovationsLobby EU Commissie
Coalitie Natuur & Recreatiewerkbezoeken, soortenconferentie (jan 2013) en landschapsconferentie(april 2013)
Ministerie van Infrastructuur en Milieugerichte consultatie Omgevinggwet
Sportvisserij Zuidwest NederlandAdvies beheerplan Deltawateren
Sportvisserij NederlandAdvies en organsisatie overleg groene sector
ANWBInhoudelijk communicatieadvies
Sportvisserij NederlandFederaties Sportvisserij Midden Nederland; beheerplanondersteuning
HISWA verenigingPresentatie en gespreksleiding jaarvergadering
Sportvisserij NederlandLobby en kennis t.b.v. Nieuwe Natuurwet
Sitemap | Algemene Voorwaarden | Copyright 2006-2013 Commit Consulting