Commit Consulting

Intro
Commit Consulting is in 2006 gestart door Monique Boskma.
Met een langdurige ervaring in het openbaar bestuur en maatschappelijk middenveld (w.o. recreatie en zorg) heeft zij de beschikking over een omvangrijk netwerk.

Door een grote schat aan kennis op tal van beleidsterreinen én de juridische deskundigheid op gebied van Water, Natuur, Omgeving en openbaar bestuur, is Commit Consulting sinds de oprichting in staat geweest waardevolle adviezen te leveren.

Strategisch advies gebiedsgericht denken
Commit Consulting denkt graag op hoofdlijnen mee op gebiedsgericht niveau.
Met jarenlange advisering aan o.a. de recreatiesector op het juridische en beleidsmatige terein van natuur,water- en omgevingswetgeving is dit een bekend werkveld.
Naast recreatie op water en land, is ook de wereld van het cultureel erfgoed en particulier grondbezit niet onbekend voor Commit Consulting.

Meeting design
Met meer dan 25 jaar ervaring in 'meeting design' staat Commit Consulting garant voor een ontspannen sfeer; strak in timing en met kennis van zaken om sprekers én deelnemers tot hun recht te laten komen. De grote diversiteit aan opdrachtgevers - te vinden onder 'dienstverlening/ MVO ondernemen' en 'opdrachtgevers'- bevestigt tevens dat brede maatschappelijke dossierkennis aanwezig is. Uiteraard behoren ook de kleinere settings van expertmeetings, hoorzitting of locatiebezoeken tot de mogelijkheden, waarbij Commit Consulting voor onafhankelijke gespreksleiding en organisatie kan worden ingeschakeld. 

Solide lobby advies
Zowel de langdurige advisering van de recreatiesector als een divers aantal overige opdrachtgevers laat zien dat Commit Consulting op vele markten thuis is en kwaliteit weet te leveren!

"Commit Consulting wil als intermediair fungeren; bruggenbouwer tussen openbaar bestuur en cliënt.Verbinder bij uw meeting tussen 'zender en ontvanger'. De leidraad is daarbij het wederzijdse commitment van de opdrachtgever en Commit Consulting"

 

Sitemap | Algemene Voorwaarden | Copyright 2006-2013 Commit Consulting