Strategische verkenning

De ervaring leert dat veel bedrijven en instellingen vaak reageren als de wet- en regelgeving bijna een feit is. Men is dan vaak te laat en had in het traject daarvoor al een zienswijze moeten inbrengen.

Belangrijk voor de cliënt derhalve  te weten wat hij/zij op de korte en middellange termijn kan verwachten op het gebied van wet- en regelgeving. Niet alleen om tijdig te anticiperen, maar ook om mogelijk de regelgeving nog te kunnen beïnvloeden (zie ook onder belangenbehartiging).
 

Commit Consulting  levert (juridisch) advies op het gebied van :

  • water (w.o.legionellapreventie, Kaderrichtlijn Water, waterkwaliteit)
  • natuur wet- en regelgeving (Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet, Natura 2000, nieuwe Wet Natuurbescherming) 
  • wetenschappelijk onderzoek
  • ruimtelijke wet- en regelgeving (Natuurnetwerk, de Omgevingswet) 
  • gebiedsgerichte ontwikkeling
  • recreatie en (zorg)toerisme algemeen
  • recreatie en verdienmodellen
  • provinciaal- en gemeentelijke  beleid voor natuur, ruimte en recreatie

 

     
 
Sitemap | Algemene Voorwaarden | Copyright 2006-2013 Commit Consulting