Organisatie van kennis en contacten

Vele zaken voor uw bedrijf of organisatie beginnen op het niveau van een goed gesprek.

 
Dat kan intern zijn gericht voor:
 
- kennisoverdracht 
- projectcoördinatie
- ontwikkeling van ideeën
 
Het kan extern zijn gericht zoals :
 
- een expertmeeting voor meer kennis, visie of focus
- een hoorzitting, om de meningen te peilen 
- een congres, symposium of seminar
- een werkbezoek
- een andere vorm van bijeenkomst met een cultureel/creatief element
 
Commit Consulting levert hiervoor maatwerk;variërend van advies tot en met de gehele presentatie en organisatie.
 
Sitemap | Algemene Voorwaarden | Copyright 2006-2013 Commit Consulting