Commit Consulting

Commit Consulting is in 2006 gestart door Monique Boskma.
Met een langdurige ervaring in het openbaar bestuur heeft zij de beschikking over een omvangrijk netwerk.

Door een grote schat aan kennis op tal van beleidsterreinen en de juridische deskundigheid op gebied van Water, Natuur, Omgeving en openbaar bestuur, is Commit Consulting sinds de oprichting in staat geweest waardevolle adviezen te leveren.

Commit Consulting heeft acht jaar de recreatiesector geadviseerd op het juridische en beleidsmatige terein van Natuur en Omgevingbeleid. De Naturaregelgeving, de nieuwe Wet Natuurbescherming en de ontwikkeling van de nieuwe Omgevinsgwet waren daarbij de aandachtvelden. Daarnaast zijn er vele activiteiten ontwikkelt voor updaten van kennis bij de achterban en samenwerking  gefaciliteerd met andere partners zoals de natuurorganisaties, FPG, LTO , VNO-NCW en Rotterdamse Havens. 

Voorts kunt u, dankzij een ruime ervaring met de organisatie van werkbezoeken, expertmeetings en congressen, met een gerust hart voor organisatie en presentatie van bijeenkomsten terecht bij Commit Consulting!

Gelet op de diversiteit aan opdrachtgevers en vervolgopdrachten, laat Commit Consulting zien op vele markten thuis te zijn en kwaliteit te leveren.

“ Commit Consulting wil een intermediair zijn. Een bruggenbouwer om 
kennis en regelgeving van het openbaar bestuur te vertalen naar de cliënt. 
De opdrachtgever vertrouwt ons zijn opdracht toe, die wij met wederzijdse 
betrokkenheid, commitment, tot een voldragen project willen brengen"

Sitemap | Algemene Voorwaarden | Copyright 2006-2013 Commit Consulting