Commit Consulting

Intro
Commit Consulting is in 2006 gestart door Monique Boskma.
Met een langdurige ervaring in het openbaar bestuur en maatschappelijk middenveld (w.o. recreatie en zorg) heeft zij de beschikking over een omvangrijk netwerk.

Door een grote schat aan kennis op tal van beleidsterreinen en de juridische deskundigheid op gebied van Water, Natuur, Omgeving en openbaar bestuur, is Commit Consulting sinds de oprichting in staat geweest waardevolle adviezen te leveren.

Strategisch advies Omgevingsbeleid
Commit Consulting heeft acht jaar de recreatiesector geadviseerd op het juridische en beleidsmatige terein van Natuur en Omgevingbeleid. De Natura regelgeving, de nieuwe Wet Natuurbescherming en de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingswet waren daarbij de aandachtvelden. Daarnaast zijn er vele activiteiten ontwikkeld voor het updaten van kennis bij de recreatieve achterban en is samenwerking gefaciliteerd met andere partners zoals de ministeries, Unie van Waterschappen, IPO, VNG, de natuurorganisaties, FPG, LTO, VNO-NCW en Rotterdamse Havens. 

Meeting design
Voorts kunt u met een gerust hart uw opdracht voor de organisatie en/of presentatie van bijeenkomsten bij Commit Consulting plaatsen, gestoeld op de ruime ervaring (meer dan 25 jaar) in 'meeting design'.

Solide advies
Gelet op de diversiteit aan opdrachtgevers en vervolgopdrachten, laat Commit Consulting zien op vele markten thuis te zijn en kwaliteit te leveren!

“ Commit Consulting wil een intermediair zijn. Een bruggenbouwer om 
kennis en regelgeving van het openbaar bestuur te vertalen naar de cliënt. 
De opdrachtgever vertrouwt ons zijn opdracht toe, die wij met wederzijdse 
betrokkenheid, commitment, tot een voldragen project willen brengen"

Sitemap | Algemene Voorwaarden | Copyright 2006-2013 Commit Consulting